zondag 22 januari 2017

Persartikel

BIKE4P - Bike for Parkinson
Een pelgrimstocht per fiets naar Rome
14 mei 2017 - 14 juni 2017

Vertrek op 14 mei 2017 om 14:00 te Willebroek, Heindonksesteenweg 279

De ziekte van Parkinson is één van de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen en wordt gekenmerkt door het feit dat de zenuwcellen van de 'substantia nigra' gelegen in de basale ganglia massaal afsterven. De zenuwcellen van deze kern staan in voor de aanmaak van Dopamine. Dopamine is een chemisch stof die vooral een rol speelt in het overbrengen van wat onze hersenen 'willen' naar de zenuwbanen, die op hun beurt de boodschap doorgeven aan onze spieren. Tekort aan Dopamine veroorzaakt daardoor progressief verlies aan coördinatie en planning van onze bewegingen, en verder heeft Dopamine ook een invloed op emotie/stemming. De eerste merkbare symptomen treden op wanneer reeds meer dan 70% van de zenuwcellen afgestorven zijn.

U kan uw steentje bijdragen aan het fundamenteel onderzoek naar oorzaak en remedie van de ziekte van Parkinson via sponsoring van de pelgrimstocht naar Rome. Deze fietstocht zal door André De Smedt ondernomen worden van 14 mei 2017 tot 14 juni 2017 over een afstand van 1.850 km. André De Smedt is afkomstig uit Willebroek en woont vlakbij het watersportbaan van Hazewinkel. Hij is gehuwd met Helly, heeft 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Op 66-jarige leeftijd heeft hij al wat ervaring opgedaan met duurtochten, zoals marathons en andere pelgrimstochten te voet en per fiets naar Santiago de Compostela. Vanuit zijn christelijke overtuiging wenst hij een pelgrimstocht naar Rome te ondernemen.

De tocht wordt dagelijks gedocumenteerd op een aparte blog (zie facebook-groep BIKE4P) door Luc Peeters. Luc is afkomstig uit Mariekerke, gehuwd met Chris en heeft 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Hij heeft de symptomen van Parkinson waargenomen bij hemzelf in 2002 op 46-jarige leeftijd. Een hersenoperatie (DBS) werd uitgevoerd in augustus 2014.

André en Luc zijn ex-collega’s en vrienden die via deze activiteit het goede in de mens willen onderstrepen.

Na afloop wordt een terugkeerfeest gehouden om samen met de vele sympathisanten nog een keer samen te kunnen genieten van de hoogtepunten van de pelgrimstocht en het uiteindelijk financieel resultaat. Op deze bijeenkomst zal ook informatie inzake de Parkinson ziekte worden verstrekt.

U kan eender welk bedrag storten op de rekening van de Vlaamse Parkinson Liga. Vanaf 40€ hebt U recht op fiscale aftrek. Vermeld BIKE4P in je overschrijving!!!

Vlaamse Parkinson Liga vzw
Diestsevest 33 bus 302
BE - 3000 Leuven

Bankrek BE68 0014 7822 5234

Geen opmerkingen:

Een reactie posten